Ar gali būti suteikta paskola bedarbiams?

Kreditų suteikimo pagrindą ir tvarką reglamentuoja „Vartojimo kredito įstatymas“, „Vartotojų teisių apsaugos įstatymas“ ir Lietuvos Banko „Atsakingojo skolinimo nuostatai“. Visi šie teisės aktai griežtai nustato apribojimus dėl taikomų palūkanų normų, reguliuoja kam galima paskolą suteikti bei kokiais duomenų šaltiniais galima vadovautis vertinimo metu.

Šios teisės normos naudoja „tvarių pajamų“, o ne „įdarbinimo“ ar „bedarbių“ sąvokas. Lietuvos Banko atsakingo skolinimosi nuostatos įpareigoja įsitikinti, kad paskola bus grąžinama „pajamų sukuriamais pinigų srautais“ ir nenustato, kad gali būti vienintelis, su įdarbinimo santykiais susijęs šaltinis. Naudojant automatinį vertinimą, visi dirbantys be standartinės įdarbinimo sutarties, bus automatiškai priskirti prie „bedarbių“ kategorijos, neatsižvelgiant į tai, kad pinigų šaltinį jie turi.

Paskola nedirbantiems su įdarbinimo sutartimi

Automatinėse duomenų bazėse nėra kitos informacijos, išskyrus informaciją apie pajamas, susijusias su įdarbinimo santykiais Lietuvoje, tad jei dirbate užsienyje, su individualios veiklos pažymėjimu ar turite kitų įplaukų, paskolą gauti galite, tik turite tas įplaukas pagrįsti. Paskolos bedarbiams ar nedirbantiems, kitais žodžiais, neturintiems pastovaus pinigų šaltinio asmenims nesuteikiamos, tačiau jei turite reguliarių įplaukų šaltinį, paskola gali būti suteikta. Galėsite nustebti, tačiau minėtos automatinės sistemos, valstybės tarnautojus ir pareigūnus taip pat priskirs prie „bedarbių“. Valstybės tarnautojai ir pareigūnai, nors ir negauna didelių algų, nėra bedarbiai. Finansavimą tokiems asmenims suteiksime, tik mums bus reikalingas įplaukų pagrindimas nes informacijos apie pareigines algas registre nėra.

Įsigaliojus naujam Darbo kodeksui, dirbantys su įdarbinimo sutartimi, turės mažiau garantijų ir gali būti atleidžiami prieš 14 dienų, 1 ar 2 mėnesius. Skirtumas tarp įdarbinimo formų garantijų darbuotojui prasme mažėja. Dėl šios priežasties ir siekiant pateikti geriausią pasiūlymą, mums svarbu surinkti išsamius duomenis apie kliento kreditingumą. Visapusiškai įvertinti kredito gavėjo kreditingumą, vadovaudamasis iš įvairių šaltinių gautais duomenimis, reikalauja ir Vartojimo kredito įstatymas, tad kuo daugiau duomenų apie gaunamų pinigų šaltinius galės pateikti klientas, tuo geresnio pasiūlymo jis galės tikėtis.

Kreditas nedirbantiems su įdarbinimu – įplaukų šaltiniai

Minėtos tvarios pajamos – tai tokios pajamos, kurių pagrįstai galima tikėtis vartojimo kredito suteikimo laikotarpiu. Be abejo, darbo santykiai – tai pinigų šaltinis, tačiau tokių šaltinių yra daugiau. Jei verčiatės nuoma ar gaunate invalidumo pašalpą, pajamas galėsite pagrįsti banko išrašu. Jei dirbate su verslo liudijimu ar individualios veiklos pažymėjimu, turėsite pajamų žurnalą, mokesčių inspekcijai pateiktos deklaracijos kopiją ar pavedimų į sąskaitą kopijas. Į šią kategoriją taip pat patenka autoriai ir vertėjai, kurie ties vieno projekto dirba po kelis mėnesius ir turi ilgalaikius kontraktus. Dirbantys kitose šalyse ar valstybės tarnyboje turės darbo sutartį, išrašą ir/ar atsiskaitymo lapelius.

Atliekant vertinimą, kredito įstaigoms leidžiama vadovautis tokiais šaltiniais:

  • Registrų ir informacinių sistemų duomenimis
  • Kitais įrodymais

Vadinasi, Jūsų pateiktas išrašas ir bus tas įrodymas. Paskolos bedarbiams ar nedirbantiems asmenims nebus suteikiamos, o asmenims, dirbantiems su kitomis užimtumo formomis, gali būti suteiktos.

Ką privalo tikrinti visos finansavimo įstaigos:

  • Klientų pajamas, jų šaltinus bei galimą kaitą
  • Informaciją apie esamus įsipareigojimus
  • Šešių mėnesių kredito istoriją, ar tinkamai vykdomi įsipareigojimai, ar klientas turi įsiskolinimų
  • Informaciją apie esamas bei būsimas pajamas ir aplinkybes, kurios galėtų įtakoti kliento finansinę padėtį

Kreditas nedirbančiam su standartine įdarbinimo sutartimi, gali būti suteiktas kai šis asmuo gauna pašalpas, dirba pagal kitas užimtumo formas ar svetur.

© 2019 UAB Sotero LT Visos teisės saugomos