Šiuo sutikimu patvirtinu, kad susipažinau ir sutinku su žemiau nurodytomis nuostatomis, t.y.: sutinku, kad UAB „SOTERO LT“ (juridinio asmens kodas 303431973, buveinė registruota adresu Kareivių g. 19-188 Vilnius, Lietuva) tvarkytų mano pateiktus asmens duomenis (vardą, pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą) tiesioginės rinkodaros tikslais, t.y. kreiptųsi į mane telefonu, paštu, elektroniniu paštu su tikslu:

  • teikti man informaciją ir reklaminę medžiagą apie UAB „SOTERO LT“ teikiamas paslaugas, naujienas;
  • teikti informaciją apie vykstančius UAB „SOTERO LT“ renginius ar akcijas;
  • sužinoti mano nuomonę apie UAB „SOTERO LT“ teikiamų paslaugų kokybę.

Esu informuotas/-a ir suprantu, kad:

  • turiu teisę susipažinti su savo pateiktais asmens duomenimis ir žinoti kaip jie tvarkomi,
  • žinoti (būti informuotas/-a) apie savo asmens duomenų tvarkymą,
  • reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis,
  • reikalauti sustabdyti duomenų tvarkymą,
  • reikalauti perkelti asmens duomenis,
  • nesutikti, kad būtų tvarkomi mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslu,
  • reikalauti, kad UAB „SOTERO LT“ sunaikintų mano pateiktus asmens duomenis.

Esu informuotas/-a ir suprantu, kad turiu teisę bet kada atšaukti savo sutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, pateikęs/-usi tokį savo prašymą UAB „SOTERO LT“ el. paštu diana@paskola23.lt, temos laukelyje įrašant „Atsisakyti“ ir laiške nurodant savo vardą, pavardę ir kokiu adresu, tel. numeriu, el. paštu nenoriu gauti informacijos.

Esu informuotas/-a ir suprantu, kad mano asmens duomenys tiesioginės rinkodaros tikslais bus tvarkomi ne ilgiau kaip 2 (dvejus) metus nuo duomenų rinkimo pradžios momento, išskyrus atvejus, jei aš pareikšiu nesutikimą dėl savo asmens duomenų tvarkymo minėtais tikslais ir/ar duotą sutikimą atšauksiu. Tokiu atveju suprantu, kad UAB „SOTERO LT“ nutrauks mano asmens duomenų tvarkymą tiesioginės rinkodaros tikslais nuo mano nesutikimo gavimo dienos.

Esu informuotas/-a ir suprantu, kad turiu teisę pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai, jeigu manysiu, kad UAB „SOTERO LT“ netinkamai tvarko mano asmens duomenis.