Autonuoma

 

Autonuoma – tai ilgalaikė Jūsų pasirinkto automobilio nuoma:

 • Išsirinkite Jums tinkamą automobilį;
 • Nuomos laikotarpis iki 12 mėnesių;
 • Automobilį vairuokite jau tą pačią dieną.

DUK: Kuo skiriasi transporto priemonės nuoma nuo lizingo (finansinės nuomos)?

Lizingo sandorio tikslas labiausiai pasireiškia tuo, kad lizingo davėjas(Lizingo bendrovė) finansuoja lizingo gavėjo (Kliento) priimtą investicinį sprendimą. Lizingo bendrovė kaip finansuotojas savo lėšomis įgyja nuosavybėn automobilį, kurį dažniausiai iš anksto pas pardavėją pasirenka Klientas, ir perduoda Klientui valdyti ir juo naudotis. Lizingo bendrovė atlieka finansavimo funkciją, o Klientas, kuriam pagal lizingo sandorį tenka visa nauda ir rizika, t. y. jis yra ekonominis daikto savininkas, todėl jam tenka jo paties investicijos rizika. Taigi, lizingo santykiuose reikšmingą vaidmenį vaidina finansavimo funkcija ir “ekonominės nuosavybės”, o kartu ir investicijos rizikos perdavimas lizingo gavėjui.

Pagrindiniai iš lizingo skirtumų nuo nuomos yra tai, kad, pavyzdžiui, lizingo davėjas skirtingai nei nuomotojas neturi pareigos garantuoti, kad daiktas bus tinkamas naudoti pagal paskirtį ar sutartyje numatytas sąlygas, kuriai jis išnuomojamas, visą nuomos terminą (CK 6.483 str. 1 d.), lizingo gavėjas turi teisę pareikšti tiesiogiai pardavėjui visus reikalavimus, atsirandančius iš lizingo dalyko pirkimo-pardavimo sutarties (CK 6.573 str. 1 d.), visa rizika ir nauda, susijusi su naudojamu daiktu, įskaitant ir daikto atsitiktinio žuvimo ar sugedimo riziką, visos daikto išlaikymo ir remonto (einamojo ir kapitalinio remonto) išlaidos tenka lizingo gavėjui ir kiti, pateikti šioje apibendrinančioje lentelėje:

Kriterijus Transporto priemonės nuoma neteikiant vairavimo paslaugų Lizingas (finansinė nuoma)
Santykių esmė

Pagal transporto priemonės nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų sutartį nuomotojas įsipareigoja suteikti už užmokestį transporto priemonę nuomininkui laikinai valdyti ir naudotis, o nuomininkas įsipareigoja mokėti nuomos mokestį.

Pagal lizingo (finansinės nuomos) sutartį viena šalis (lizingo davėjas) įsipareigoja įgyti nuosavybės teise iš trečiojo asmens (pardavėjo) kitos šalies (lizingo gavėjo) nurodytą daiktą ir perduoti jį lizingo gavėjui valdyti ir naudoti už užmokestį su sąlyga, kad sumokėjus visą lizingo sutartyje numatytą kainą daiktas pereis lizingo gavėjui nuosavybės teise.

Nuomos sandoryje automobilio pardavėjas nedalyvauja. Jei prieš nuomojant reikia nupirkti daiktą, tai visa automobilio pirkimo rizika tenka nuomotojui (nuomos bendrovei).

 

Lizingo sandoryje dalyvauja trys šalys:

Pardavėjas, Lizingo bendrovė, Klientas.  Trišalio lizingo atveju sudaromos dvi sutartys: (i) pirkimo-pardavimo sutartis tarp lizingo bendrovės, Pardavėjo ir Kliento ir (ii) lizingo sutartis tarp lizingo bendrovės ir Kliento. Dėl to susiklosto trišaliai santykiai, kurie lemia ir atitinkamą teisių, pareigų bei atsakomybės paskirstymą.

Nuomininkas neturi jokios įtakos nuomojamo dalyko įgijimui ir nuomojasi tik tai, ką turi nuomotojas. Daiktas pirkimui parenkamas nuomotojo sprendimu, ir nuomotojo suderėtomis sąlygomis. Nuomininkas ikisutartiniuose santykiuose nedalyvauja. Todėl nuomotojui tenka atsakomybė už pardavėjo ir daikto parinkimą.

Lizingo dalyką t.y. automobilį ir pardavėją dažniausiai pasirenka pats Klientas. Todėl Klientas gali derėtis ir tartis su pardavėju dėl daikto pristatymo terminų ir vietos, kainos, daikto kokybės, ir pan. Todėl lizingo bendrovei netaikoma atsakomybė už pardavėjo ir daikto parinkimą.

Ekonominis daikto savininkas – nuomotojas (nuomos bendrovė)

Ekonominis daikto savininkas – lizingo gavėjas t.y. Klientas

Reguliavimas

Bendrosios nuomos sutarties nuostatos (CK 6.477-6.503 str.)

Specialiosios nuostatos (išimtys iš bendrųjų):

 • Vartojimo nuoma (CK 6.504-6.511 str.)
 • Transporto priemonės nuomos neteikiant vairavimo ir techninės priežiūros paslaugų (CK 6.522-6.529 str.)

Specialiosios nuostatos (išimtys iš bendrųjų):

 • Vartojimo kredito įstatymas
 • Finansinė nuoma (lizingas) (CK 6.567-6.574 str.)

Sutarties terminas

Vartojimo nuomai – iki vienerių metų (CK 6.505 str. 1 d.).

Jei sutartyje terminas nenurodytas laikoma, kad sutartis sudaryta metams.

Negalima pratęsti ilgiau nei metams, bet pasibaigus terminui, galima sudaryti naują nuomos sutartį lygiateisiais pagrindais su kitais galimais nuomininkais.

Lizingui - nenustatyta

Apsisprendimo laikotarpis

Nėra

2 kalendorinės dienos nuo pinigų gavimo

Atsisakymo teisė

Nevaržoma teisė nuomininkui atsisakyti sutarties, apie atsisakymą pranešant ne vėliau kaip prieš dešimt dienų iki sutarties atsisakymo

Per 14 kalendorinių dienų nuo sutarties sudarymo / standartinės informacijos gavimo.

Kaina

 • Nereguliuojama
 • Nuomotojas neturi teisės vienašališkai padidinti nuomos mokestį po sutarties sudarymo
 • Periodiniai mokėjimai nustatomi taip, kad per sutartyje numatytą terminą būtų padengiama visa ar esminė lizingo dalyko vertė (ir palūkanos)
 • Vartojimo kredito įstatymo ribojimai kainai ir jos keitimui

Atsakomybė už daikto kokybę,  perdavimas

 • Nuomotojas perduoda daiktą, atsako už jo trūkumus.
 • Nuomotojas privalo perduoti rašytines naudojimosi daiktu instrukcijas
 • Nuomotojas privalo patikrinti daikto būklę ir įsitikinti, ar daiktas yra tinkamas naudoti pagal jo paskirtį ir sutarties sąlygas
 • Nuomotojas privalo pašalinti daikto trūkumus / pakeisti daiktą kokybišku, bet nuomininkas privalo atlyginti išlaidas, jei trūkumai atsirado dėl jo padarytų tyčinių ar netyčinių pažeidimų

.

 • Pardavėjas perduoda daiktus
 • Lizingo gavėjas privalo patikrinti daikto būklę ir įsitikinti, ar daiktas yra tinkamas naudoti pagal jo paskirtį ir sutarties sąlygas
 • lizingo davėjas neatsako lizingo gavėjui už sutarties dalyko trūkumus (atsakomybė tenka pardavėjui).

Remonto / išlaikymo pareiga

Nuomininkas privalo:

 • techniškai prižiūrėti transporto priemonę,
 • apmokėti nuomojamos transporto priemonės naudojimo ir išlaikymo išlaidas,
 • užtikrinti tinkamą jos būklę,
 • atlikti einamąjį ir kapitalinį remontą. Tačiau jei trūkumai atsiradę iki perdavimo, atsakomybė tenka nuomotojui, pagal daikto kokybės reguliavimą

Lizingo gavėjas privalo:

 • techniškai prižiūrėti transporto priemonę,
 • apmokėti lizinguojamos transporto priemonės naudojimo ir išlaikymo išlaidas,
 • užtikrinti tinkamą jos būklę,
 • atlikti einamąjį ir kapitalinį remontą. Tačiau jei trūkumai atsiradę iki perdavimo, atsakomybė tenka  pardavėjui, pagal daikto kokybės reguliavimą

Atsitiktinio žuvimo rizika

Nuomotojo, kaip daikto savininko

Lizingo gavėjo, nuo daikto perdavimo jam

Subnuoma

nuomininkas neturi teisės subnuomoti automobilį ar suteikti teisę juo naudotis tretiems asmenims

Lizingo gavėjas gali perleisti teisę naudotis lizinguojamu automobiliu ar kitokią iš lizingo sutarties atsirandančią teisę tik gavęs išankstinį rašytinį lizingo bendrovės sutikimą

Draudimo pareiga

Nuomininkas privalo mokėti draudimo įmokas

Lizingo gavėjas privalo mokėti draudimo įmokas

 

Paraišką autonuomos paslaugai galite pateikti telefonu +37060548682, el. paštu info@paskola23.lt, mūsų klientų aptarnavimo skyriuose arba pas mūsų partnerius.

Galime perskambinti
Norite pasiskolinti, bet nežinote nuo ko pradėti? Palikite mums savo kontaktus ir mes su jumis susisieksime neįpareigojančiam, bet naudingam pokalbiui apie paskolas ir galimybę pasiskolinti.
© 2019 UAB Sotero LT Visos teisės saugomos
Prijaukinta: Webas.lt